5 manieren om te segmenteren in Act-On

5 manieren om te segmenteren in Act-On

Segmentatie is één van de meest essentiële onderdelen tijdens de ontwikkeling van je marketingstrategie. Ieder segment vereist namelijk een andere benadering. Dit gaat van contentbehoefte tot het moment van contentconsumptie. Het marketingplatform van Act-On biedt overzichtelijke segmentatiemogelijkheden. In deze blog bespreken we 5 manieren om te segmenteren in Act-On.

Profiel

Segmenteer op basis van profielkarakteristieken zoals: functietitel, afdeling, plaats of e-maildomein. Dit zijn demografische gegevens die via formulieren worden verkregen en een belangrijke bron vormen voor je marketingcampagnes. Segmenteer al je leads met een functietitel die op zijn minst ‘manager’ bevat en benader hen met een specifiek aanbod.

Segmenteren op basis van profiel

Activiteit

Segmentatie op basis van activiteit stelt de ‘digital body language’ van de doelklant centraal. Onder activiteit verstaan we: welke specifieke pagina’s zijn bezocht, welke formulieren bezocht en/of ingevuld, media gedownload, e-mails geopend en in welk ‘automated program’ bevinden zij zich op het moment. Selecteer ook de tijdspanne: dagen, maanden of in de gehele historie van je organisatie (registratie loopt vanaf de plaatsing van de Act-On beacon).

Lead score

Profiel en activiteitsvariabelen krijgen een score toebedeeld in de lead score module van Act On. Segmenteer je leads op basis van deze score. Maak bijvoorbeeld segmenten aan met 1 t/m 29, van 29 t/m 50 en 50+. Attendeer salescollega’s als een lead een bepaalde score heeft behaald.

Systeemdata

Met systeem data segmenteer je op basis van datawijzigingen in het systeem. Voorbeeld: segmenteer alle leads die zich tussen een bepaalde periode hebben aangemeld op de nieuwsbrief en tevens de titel ‘manager’ dragen.

Segmenteren op basis van tijd, profiel en gedrag

Subscription list

Segmenteer alle leads die binnenkomen via een specifiek formulier. Deze leads hebben een overduidelijke contentbehoefte en wensen graag meer informatie over het onderwerp.

Hulp nodig bij het segmenteren van jouw leads? We geven graag advies op maat met betrekking tot segmentatie binnen marketing automationsoftware.

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]