De 5 basis stappen bij het maken van een software integratie

De 5 basis stappen bij het maken van een software integratie

Het integreren van verschillende systemen en applicaties is één van de cruciale elementen die de processen binnen een organisatie aanzienlijk kunnen verbeteren en afdelingen van inzichten kunnen voorzien. Een integratie kan de functionaliteit van je software vergroten en bijvoorbeeld de klantervaring verbeteren, je verkoop boosten en je reputatie.  

Maar voordat je daadwerkelijk een integratie gaat bouwen, is het van groot belang om intern onderzoek te doen. En jezelf vragen te stellen als: welke systemen of apps gaan we koppelen? Wat is het doel en wat gaat dat ons opleveren? Welke inzichten willen we krijgen? Welke data moet er van het ene systeem naar het andere systeem en vice versa. 

Als dit helder is, kan er gebouwd gaan worden. Waarmee moet je allemaal rekening houden bij het maken van een software-integratie? In deze blogpost bespreken we de cruciale onderdelen die je in je software integratieproces moet opnemen. 

 1. Authenticatie en autorisatie

Het eerste cruciale onderdeel bij software integratie is het authenticatie- en autorisatieproces. Je software moet de gebruiker authentificeren die de integratie met een softwaresysteem van derden initieert. Ook moet je software toestemming of autorisatie krijgen van de gebruiker om toegang te krijgen tot zijn gegevens op het andere systeem. 

2. API endpoints

Als de authenticatie en autorisatie geslaagd zijn, dan is de volgende stap de API endpoints. API (Application Programming Interface) maakt de communicatie tussen  twee software systemen mogelijk. Onderzoek welke endpoints er nodig zijn om de data te ontsluiten die nodig is, en die nodig zijn om data weg te schrijven. Je moet de specifieke API endpoints identificeren die je nodig hebt om de functionaliteit van je software correct uit te voeren. 

3. Gegevensmapping

Bij het integreren van een systeem van derden is gegevensoverdracht van groot belang. Je moet bepalen welk gegevensformaat het systeem van derden ondersteunt. De meest voorkomende gegevensindelingen zijn JSON (JavaScript Object Notation) en XML (eXtensible Markup Language). Zorg er ook voor dat je systeem het gegevensformaat dat het systeem van derden retourneert kan ondersteunen en interpreteren. 

4. Foutafhandeling

Foutafhandeling is een essentieel onderdeelt bij het ontwikkelen van software-integratie. Je moet anticiperen op mogelijke fouten tijdens de integratie en strategieën opnemen om ze af te handelen. Identificeer en geef gedetailleerde foutcodes die beschrijven wat er fout ging en wat de mogelijke corrigerende acties zijn om te corrigeren. 

5. Testen

Nadat je de integratie hebt ontwikkeld, moet je de functionaliteit en betrouwbaarheid ervan testen. Test om er zeker van te zijn dat jouw software en het systeem van de derde partij nauwkeurig en naadloos kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Voer indien mogelijk zowel handmatige als geautomatiseerde tests uit om de efficiëntie te verhogen. 

Concluderend kan een software-integratie de functionaliteit van je software verbeteren en je klantervaring verbeteren. Je moet echter aandacht besteden aan specifieke inhoudelijke elementen die cruciaal zijn voor een succesvolle integratie. Je moet zorgen voor authenticatie en autorisatie, de API endpoints identificeren, het dataformaat bepalen, een strategieën voor het afhandelen van fouten opnemen en je integratie testen. Door rekening te houden met deze onderdelen kun je een succesvolle software-integratie creëren.