Resultaat campagnes meten

Resultaat campagnes meten

Binnen online marketing en marketing technology tools zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos. Juist daardoor is het van belang om een onderbouwde keuze te maken voor een tool. Tenslotte moeten uren, klikbudget, aanschafkosten worden verantwoord. Deze verantwoording gebeurt door het meten van resultaten. Daarbij rijst gelijk de vraag; wat is een goed resultaat? Om dat te bepalen wordt er een traject gestart waarbij strategie en funnels worden bepaald.

Van strategie naar resultaat

De online marketingfunnel is een trechter die breed begint en zich steeds meer toespitst op het uiteindelijke doel; sales. De top of the funnel bestaat uit bezoekers uit de gehele doelgroep (de prospects). Het doel is zoveel mogelijk bezoeken vanuit de doelgroep te genereren, door de verschillende fasen van de trechter te leiden en uiteindelijk te binden tot terugkerende klanten. De uitdaging is om het ‘uitvalpercentage’ in iedere fase zo klein mogelijk te houden. Elke fase van de funnel krijgt doelen en KPI’s toebedeeld om de resultaten zo goed mogelijk inzichtelijk te maken.

Bekijk onze resources:

Wat is een KPI?

KPI staat voor Key Performance Indicator en is een meetbare waarde om te bepalen hoe effectief een bedrijf presteert op het gebied van de belangrijkste doelstellingen. Deze eenheden maken de mate van succes en de voortgang van het nastreven van langetermijndoelen inzichtelijk. KPI’s kunnen op meerdere niveaus binnen de organisatie worden gebruikt. Tactische en strategische KPI’s focussen zich op de algehele prestaties van een organisatie, terwijl operationele KPI’s meer betrekking hebben tot de processen van afdelingen.

Voorbeelden KPI’s:

  • Aantal nieuwe klanten
  • Omzetgroei
  • Uniek bereik

Cruciale activiteiten en aandachtsgebieden voor het halen van de doelen worden Kritieke SuccesFactoren (KSF) genoemd.

SMART

KPI’s worden geformuleerd volgens het SMART-principe. Dat betekent dat het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moet zijn. Het SMART-principe draagt bij aan het eenvoudig, eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen.

Kritieke succesfactoren (KSF)

Met een kritische succesfactor (KSF) wordt aangegeven welke activiteiten in een organisatie essentieel zijn voor het succes op langere termijn. Een bepaalde KSF hoeft op dit moment nog geen succes te zijn (maar zou het op termijn wel moeten worden). Het woord factor moet worden opgevat als een randvoorwaarde.

De term kritische succesfactor wordt soms verward met de kritieke prestatie indicator. Een KSF is globaler dan een KPI en vaak niet direct meetbaar. Eén of meerdere KPI’s maken een KSF meetbaar.

3 voordelen om met Marketing Guys te werken

Wij zijn Klipfolio partner
Wij brengen overzicht in de resultaten
Wij maken je resultaten realtime inzichtelijk

Hulp nodig bij het meten van campagnes?

Alle resultaten in één overzicht

Je bent op het punt aangekomen dat de funnel is ingericht en de KPI’s zijn bepaald. Dan is het zaak om de resultaten te monitoren en te analyseren. KPI’s kunnen zijn gekoppeld aan meerdere tools, wat het overzicht vertroebelt. Je zult zelf de resultaten moeten samenvoegen tot één helder resultaat. Om na te gaan of campagnes op tijd en binnen budget hun doelstelling behalen, is het noodzakelijk om de voortgang in tijd, geld en resultaten bij te houden ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Een goede monitoring- en evaluatieaanpak resulteert in een goed tussentijds overzicht van de voortgang en in een volledig en betrouwbaar inzicht in de behaalde resultaten.

Heb jij interesse in marketing technology, demand- en lead gen?

Elke twee weken delen we alles wat je moet weten over marketing & technology in Club Martech. Al meerdere marketing experts gingen je voor!

Resultaten inzichtelijk met dashboarding

Dashboarding biedt de optie waarbij in één oogopslag alle resultaten kunnen worden bekeken. Ongeacht in welke tool de resultaten worden gemeten. Dashboarding toont de resultaten voor o.a. marketing automation campagnes, social advertising, Google Ads en SEO.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Met zoveel MarTech tools is niet gek dat je het overzicht kwijtraakt. Wij werken dagelijks met marketeers die resultaten willen meten en monitoren. Heb je hulp nodig bij het meten van resultaten? Neem contact met ons op en samen zorgen we ervoor dat het overzicht weer terugkomt en je op basis van data beslissingen kunt maken.