Privacyverklaring

Ingangsdatum: 4 augustus 2022

In deze Privacyverklaring lees je hoe we omgaan met informatie, waaronder jouw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen via onze website: www.marketingguys.nl/nl en onze Online Marketingdiensten. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken, lees je in onze privacyverklaring hieronder. Mocht je vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kun je die vragen altijd sturen naar privacy@marketingguys.nl.

Deze privacyverklaring is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Gebruikersgegevens

Marketing Guys respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je aan ons verstrekt. Aan Marketing Guys verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij zullen je gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Als je je voor onze nieuwsbrief of nieuwsbrieven wilt aanmelden, gebruiken we je naam (bestaande uit voornaam en eventueel achternaam) en e-mailadres om je de nieuwsbrief te sturen. We vragen minimaal je voornaam om je gepersonaliseerde e-mailberichten te kunnen sturen. Je kunt ervoor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door op het uitschrijflinkje in het e-mailbericht te klikken. Je kunt ook altijd je persoonlijke voorkeuren aanpassen via het pas je persoonlijke voorkeuren aan linkje.

Gegevensverzameling

Wij verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan (bijv. e-mailcommunicatie. We kunnen de volgende persoonsgegevens bij jou opvragen middels vragen in formulieren en interactieve content zoals test, scans of quizzen en deze vervolgens opslaan en verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • IP-adres
 • Geo-locatie
 • Browsergegevens

Wij kunnen informatie over je ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken, en kunnen deze gegevens samenvoegen met informatie die wij al over je hebben. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor jou zouden kunnen zijn. Indien je persoonlijke informatie over anderen aan ons verstrekt, of indien anderen informatie over jou aan ons verstrekken, zullen wij die informatie uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan ons werd verstrekt.

Marketing Guys kan ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Marketing Guys website en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

Wij kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals marketing automation, live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

Gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten weergeven. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de Marketing Guys website te bedienen en te verbeteren. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie en wij verlangen van deze derden dat zij ons privacybeleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over jou hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de Marketing Guys website te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren. Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

 • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure
 • wanneer wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of je veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid,
 • het kan in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving,

 • als Marketing Guys is betrokken bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt je ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze website over een verandering in eigenaarschap of gebruik van je persoonlijke informatie, evenals keuzes die je kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

  • Up-to-date virus scan
  • Beveiligde USB-sticks
  • Unieke toegangscodes en wachtwoorden

 • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder
 • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
 • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
 • Geen documenten op privé laptops van medewerkers

 

Profilering

We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en hun IP-adres. Het profiel dat we opbouwen bestaat uit persoonlijke en rol-gebaseerde gegevens en webbezoek- en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van jou kunnen gaan verzamelen, zijn gegevens die je middels het beantwoorden van vragen in een formulier of via interactieve content, zoals een test, aan ons hebt verstrekt.
De reden waarom we profilering toepassen, is dat we jou het juiste bericht en informatie op het juiste moment willen verstrekken. Wij zijn van mening dat we middels profilering jou het beste kunnen helpen met de uitdagingen en vragen die jou naar onze website heeft geleid.
Mocht je ondanks onze goede bedoelingen, liever niet willen dat we profilering op je toepassen, dan verzoeken we je ons een e-mail te sturen naar privacy@marketingguys.nl met het verzoek om de profilering te stoppen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die privacypraktijken kunnen hebben die afwijken van de privacypraktijken van Marketing Guys. Als je persoonlijke informatie op die andere sites indient, word je informatie geregeld door hun privacybeleid. Wij moedigen je aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

Cookies en andere volgtechnologiën

Marketing Guys en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (beacons), tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.

Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

Analyse/logbestanden

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. Je ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld je e-mailadres al is ingevuld.

Sollicitanten

Marketing Guys zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. Sollicitanten verschaffen ons tijdens het sollicitatieproces persoonsgegevens. Marketing Guys verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist of optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cookies via de vacaturespagina van onze website. Wij verzamelen en verwerken ook gegevens van sollicitanten door middel van intermediairs, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

Marketing Guys bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Marketing Guys verwijderd.

De sollicitant verklaart zich door acceptatie van onze privacyverklaring akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Margu B.V.

Getuigenissen

Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenissen gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via privacy@marketingguys.nl.

Privacy Shield

Marketing Guys maakt voor haar diensten gebruik van Amerikaanse marketingsoftwareplatformen, waaronder Act-On, Marketo en Net-Results. Tot voor kort leefden deze organisaties het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. Echter, op 16 juli 2020 oordeelde het Europese hof van Justitie dat Privacy Shield geen afdoende bescherming bood voor de privacy van EU-burgers. Hiermee werd Privacy Shield niet meer bruikbaar voor het verplaatsen en opslaan van persoonlijke gegevens van de Europese Unie naar servers in de Verenigde Staten en Amerikaanse servers op EU-grondgebied.

We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die deze Amerikaanse organisaties via Marketing Guys ontvangen worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU. De locatie van de servers van deze Amerikaanse organisaties waar Marketing Guys gebruik maakt voor haar dienstverlening staan hier onder aangegeven:

Act-On: Frankfurt: https://www.act-on.com/datasheet/security-architecture/

Voor supportdoeleinden kan het zijn dat je persoonlijke gegevens gedeeld worden met een supportmedewerker van een Amerikaanse softwareleverancier, zoals Act-On. Wij zullen het delen van persoonlijke informatie tot een minimum beperken en alleen het hoogst noodzakelijke delen, zodat de support-afdeling de issue kan oplossen. Waar mogelijk zullen we de persoonlijke gegevens anonimiseren c.q. pseudonimiseren.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

Recht op inzage
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar privacy@marketingguys.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

Recht op rectificatie
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wijzigen. Stuur je verzoek naar privacy@marketingguys.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

Recht op gegevenswissing (Recht op vergetelheid)
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te verwijderen. Stuur je verzoek naar privacy@marketingguys.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. We bieden je ook de mogelijkheid om via het pas je persoonlijke voorkeuren aan-linkje al jouw gegevens uit onze database te laten verwijderen. Op je gegevens en voorkeurenpagina vind je een link naar de Vergeet mij!-pagina, waar je je verzoek tot verwijdering kunt indienen.
Let wel: het kan zijn dat we niet (volledig) aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

Recht op beperking van de verwerking
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur je verzoek naar privacy@marketingguys.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar privacy@marketingguys.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Intrekken toestemming
Als je Marketing Guys toestemming heeft gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan je deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Wanneer Marketing Guys verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen je informatie bewaren zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 2 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.
Personen die 365 dagen niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, zullen automatisch uit onze database verwijderd worden.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij je via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid.

 

Vragen

Vragen over deze Privacyverklaring dienen te worden gericht aan privacy@marketingguys.nl of per post naar:

Marketing Guys
Maanlander 41
3824 MN Amersfoort